Er zijn diverse redenen te bedenken waarom u een taxatie wilt laten uitvoeren.

  • U wilt de waarde bepalen van uw woning voor de verkoop;
  • U wilt een hypotheekaanvraag indienen;
  • U wilt uw woning verhuren en de economische huurwaarde laten bepalen;
  • U wilt een lening aangaan uit de overwaarde;
  • U wilt de herbouwwaarde van uw huis bepalen, zodat u het goed kunt verzekeren.

Wat uw reden voor een taxatie ook mag zijn, Adéro zorgt voor een zorgvuldige waardebepaling toegesneden op uw specifieke wensen. Wij zijn aangesloten bij het NWWI en voldoen daarmee aan de huidige eisen, die de geldverstrekkers (banken) stellen aan de taxatierapporten.

Bij het taxeren van uw woning wordt er rekening gehouden met de vraag- een aanbodontwikkeling en andere waardebepalende factoren. Bovendien wordt de taxatie uitgevoerd door een Register Makelaar Taxateur (RMT) die bekend is met de regio.

Alle makelaars met RMT achter hun naam zijn geregistreerd bij Vastgoed Cert. Een register dat voor een ieder inzichtelijk is en dus toetsing door de consument mogelijk maakt.

Als u besluit om uw woning binnen een jaar na de taxatie met bemiddeling van Adéro wilt verkopen, dan worden de taxatiekosten in mindering gebracht op de te betalen courtage.