Mijn favorieten

Standaardpakket

Het standaard pakket kenmerkt zich door de verdeling van taken tussen verkoper en Adéro. Samen stemmen wij af welke taken de verkoper op zich neemt en welke Adéro. Dit hangt af van de complexiteit van de woning en van de kundigheid en bereidwilligheid van de verkoper.


Het opstarten van de verkoop en marketing

 • Kennismakingsgesprek bij u thuis met waardering en vraagprijsadvies
 • Invoeren van de woning in het uitwisselingssysteem
 • Adéro koppelt woning aan de zoekersdatabase
 • Plaatsing te koop-bord of poster
 • Plaatsing op www.adero.nl
 • Woningpresentatie in de vitrine van de Adéro vestiging
 • Adéro maakt de foto’s en een uitgebreide woningbrochure
 • Plaatsing van de digitale brochure op www.adero.nl
 • Adéro verzorgt de aanbiedings- en advertentietekst
 • Adéro verzorgt de omwonendenmailing


Bezichtingen

U doet alle eerste bezichtigingen en Adéro de daaropvolgende bezichtigingen met potentiële kopers en zorgt voor directe terugkoppeling;


Onderhandelingen

Adéro onderhandelt en zorgt voor een koopovereenstemming betreft:

 • prijs;
 • transportdatum;
 • voorbehouden en aanvullende afspraken


Koopakte

 • Adéro stelt de koopakte op en bespreekt deze met koper en verkoper
 • Adéro verzorgt de ondertekening door beide partijen
 • Adéro stuurt de door beide partijen getekende koopakte aan de notaris


Overdracht

 • Adéro zorgt voor nakoming van de genoemde termijnen in de koopakte
 • Adéro coördineert de afspraken rondom het transport
 • Adéro controleert de leveringsakte en de eindnota van de notaris
 • Adéro verzorgt de eindinspectie
 • Adéro is aanwezig bij de eigendomsoverdracht bij de notaris
 • U zorgt dat de taxateur de woning in kan voor de taxatie ten behoeve van de financiering van de koper
 • U zorgt dat de woning bouwkundig gekeurd kan worden.